Privacybeleid

 

De privacy statement is voor het laatst aangepast op 17-3-2020. Versie 2020.01

 

Fietsenjurgen.be is een onderdeel van Fietsen Jurgen.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uw toegang tot de website, het verzenden van de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie.

 

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

 

Fietsen Jurgen streeft naar het naleven van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en spant zich in om waar mogelijk uw privacy te beschermen.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de website, producten en diensten van Fietsen Jurgen U dient zich ervan bewust te zijn dat Fietsen Jurgen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

 

Bescherming persoonsgegevens

 

Gebruik voor onze diensten

 

Wanneer u diensten of producten bij ons afneemt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten te kunnen leveren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze subverwerkers: WebChamp B.V., Enormail B.V., Luondo B.V., Exact Holding N.V., TinTel B.V. (Pay.nl), Mollie B.V., ActiveCampaign.com en ClickFunnels.com. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie

 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van subverwerker WebChamp B.V.. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Desgewenst kunt u inzage in uw gegevens aanvragen.

 

Doeleinden

 

Wij verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Adverteren

 

Met dit soort diensten kunnen gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertenties en communicatie die worden weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op https://Fietsenjurgen.be, deze kunnen gebaseerd zijn op de belangstelling van de gebruiker.

Dit betekent niet dat alle persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.

 

Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruik maken van cookies om gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargeting techniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de gebruiker, ook buiten https://bikestories.be. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.

 

Naast een opt-out die door de onderstaande diensten wordt aangeboden, kan de Gebruiker ervoor kiezen om het gebruik door een derde van cookies voor bepaalde advertentiefuncties uit te schakelen. Ga daarvoor naar de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative.

 

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

 

Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)

 

Facebook Audience Network is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Facebook, Inc. Doorneem het gegevensbeleid van Facebook voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook.

 

Fietsen Jurgen kan ID’s gebruiken voor mobiele apparaten (waaronder de Android Advertising ID of Advertising Identifier voor iOS) en met cookies vergelijkbare technologie om de Facebook Audience Network-dienst te laten werken. Een van de manieren waarop Audience Network advertenties toont, is door gebruik van de advertentievoorkeuren van de gebruiker. De Gebruiker kan dit aanpassen in de instellingen voor advertenties op Facebook.

 

Gebruikers kunnen zich afmelden van bepaalde gerichte advertenties van het Audience Network via de toepasselijke advertentie-instellingen voor mobiele telefoons op het apparaat of door het volgen van de aanwijzingen in andere aan het Audience Network gerelateerde bepalingen in dit privacybeleid, indien daarvan sprake is.

 

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens en unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld).

 

Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild.Welke gegevens slaan wij op?

 

Als u een dienst of product afneemt bij Fietsen Jurgen, dan wordt tijdens de bestelling gevraagd om de volgende gegevens. Deze gegevens slaan wij op, te weten; voornaam, achternaam, adres, postcode, plaatsnaam, land, e-mailadres, telefoonnummer en IP adres vanwaar de bestelling is gedaan. Aanvullend voor bedrijven komt daar nog bij: bedrijfsnaam, kvk nummer (optioneel), BTW nummer (optioneel).

 

Bij het inschrijven op onze nieuwsbrief, worden alleen voornaam, achternaam, e-mailadres en ip-adres opgeslagen.

 

Doet u bij ons een betaling van de bestelling of factuur, dan wordt er bij uw bestelling/factuur een referentie opgeslagen naar een extern betaalsysteem zoals Paypal of iDEAL. Geeft u ons een incassomachtiging, dan bewaren we bij uw gegevens ook het opgegeven IBAN-nummer, BIC en Banknaam.

 

Fietsen Jurgen gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van Fietsen Jurgen.be en aanverwante websites.

 

Op onze ledensites leden. Fietsenjurgen.be is er een gebruikersnaam en wachtwoord actief. Deze zijn niet naar persoonsgegevens te herleiden. Wachtwoorden zijn versleuteld opgeslagen op een manier waarop ook wij deze niet kunnen lezen. Dat betekent dat als een nieuw wachtwoord wordt verzonden door het systeem als er een nieuw wachtwoord wordt aangevraagd.

 

Rechtsgrond van de verwerking

 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 

  • Toestemming
  • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
  • In verband met een gerechtvaardigd belang

 

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken op basis van één van de rechtsgronden genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De drie rechtsgronden waar Fietsen Jurgen zich op baseert zijn:

 

Toestemming

 

Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Dat kunt u doen door contact op te nemen via info@bikestories.be.

 

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

 

Indien wij een overeenkomst met u sluiten, is het mogelijk dat wij ter uitvoering daarvan uw persoonsgegevens moeten verwerken, zoals uw contactgegevens.

 

Gerechtvaardigd belang

 

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Heeft u daar bezwaar tegen, dan kunt u ons dat laten weten via info@bikestories.be.

 

Gegevensbeveiliging

 

Alle gegevens worden opgeslagen op servers die aan strenge veiligheidsnormen voldoen en beveiligd zijn tegen misbruik en toegang door onbevoegden. We hebben verschillende technische maatregelen genomen, zodat persoonsgegevens veilig worden overgebracht en bewaard. Dit houdt onder meer in dat:

 

  • Data altijd over HTTPS (SSL) wordt overgebracht;
  • Er firewall beschermde servers worden gebruikt;
  • Er verwerkersovereenkomsten liggen tussen ons en derde partijen.

 

Bewaartermijn gegevens

 

De door Fietsen Jurgen verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. In principe bewaren wij alle gegevens die u ons toezendt zolang u klant bij ons bent en niet aangeeft dat u de bestelling wilt annuleren of u uit wilt schrijven van de nieuwsbrief. U heeft namelijk onbeperkt toegang tot de meeste van de door u afgenomen producten, waardoor uw gebruikersaccount moet blijven bestaan om die toegang te waarborgen.

 

Met wie delen we persoonsgegevens?

 

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren. Uitzondering hierop zijn webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website en bedrijfsvoering. Hieronder valt o.a. E-mail marketing software en Support ticketsysteem en Facebook. De met deze webapplicaties gedeelde gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

 

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en worden gehouden aan een geheimhoudingsverklaring.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

 

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen en in overleg verwijderen van persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Verwijderen kan alleen op verzoek.

 

Aanpassen/uitschrijven nieuws e-mails / algemene e-mails

 

Onderaan elke algemene mail de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Afmelden voor deze typen e- mails staat los van het ontvangen van onze e-mails ten behoeve van facturen en toegangsgegevens en serverbeheermeldingen, die wij hoe dan ook toch moeten kunnen blijven toezenden.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

 

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via info@bikestories.be. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteit­persoonsgegevens.nl.

Bike Stories